İnternet Kullanıcılarının Dikkatine! BTK’dan Açıklama, AKK Kalkıyor

   BTK, internet kullanıcılarının yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, AKK (Adil Kullanım Kotası) iyileştirilecek ve daha sonra kaldırılacak.

   İnternet Kullanıcılarının Dikkatine! BTK’dan Açıklama, AKK Kalkıyor

   Günümüzde internet herkesin hayatında yer etmiş durumda. Hal böyleyken insanların gerek sosyal platformlarda olsun, gerekse video paylaşım sitelerinde olsun internet kullanımları çok fazla. Buna karşın AKK (Adil Kullanım Kotası) uygulaması interneti çok seven bizlerin başını ağrıtıyor. İnternet kullanımımız AKK’yi geçince internet hızımız elle tutulur bir farkla azalıyor. B durum da bizleri hiç hoşnut etmiyor.

   İnternet kullanıcıları, AKK’nin adil olmadığını birçok platformda söyledi. Haber siteleri AKK’nin iyileştirilmesiyle ilgili haberler yaptı. Hatta bazı vatandaşlar tarafından bu konu meclise bile taşındı. Bu durum BTK’yı AKK konusunda çalışma yapmaya itti. Çalışmanın sonucunda bazı kararlar alındı.

   İşte o kararlar

   Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir. 

   Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir. 

   AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir.

   Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;

   – Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,

   – Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,

   – AKN değerinin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır.

   AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede; 

   – Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,

   – Sabit genişbant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılması,

   – AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,

   – 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,

   – AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi amacıyla gerekli analiz ve çalışmaların işletmeciler tarafından 2 ay içinde yapılarak Kuruma sunulması BTK tarafından karara bağlanmıştır.    

   Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-Kullanim-Noktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.

   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.