FAVÖK (EBITDA) Nedir?

   FAVÖK; en basit tanımıyla şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazancıdır. Dolayısıyla temel operasyonel performansı yansıtır.

   FAVÖK (EBITDA) Nedir?

   Şirketlerin finansal performansını değerlendirmede kullanılan pek çok göstergeden bahsetmek mümkündür. Ancak bir işletmenin operasyonel verimliliğini finansal etkilerden arındırılmış bir şekilde görmek için yararlanılabilecek en iyi seçeneklerden biri FAVÖK’tür.

   FAVÖK; en basit tanımıyla şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazancıdır. Dolayısıyla temel operasyonel performansı yansıtır. Bu yönüyle şirketlerin kârlılığını ölçmek, farklı sektör ve finansal yapıdaki şirketleri karşılaştırmak için etkili bir araçtır.

   FAVÖK Ne Demek?

   FAVÖK; “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr”ın kısaltmasıdır. Bir işletmenin temel iş operasyonlarından elde ettiği net kârın yanı sıra, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin toplamını ifade eder.

   Şirketin brüt kârından faiz, vergi, amortisman ve itfa giderlerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Böylece işletmenin gelir tablosundaki ana kalemleri geniş bir perspektifte değerlendirmeye olanak tanır.

   Bir işletmenin nakit akışını ve finansal sağlığını detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan FAVÖK, ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin mali performanslarını karşılaştırmak için de etkin bir araçtır.

   FAVÖK ve EBITDA Farklı Şeyler mi?

   FAVÖK ve EBITDA aynı kavramı ifade eder. Ülkemizde FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) olarak kullanılan terimin uluslararası finans literatüründe karşılığı EBITDA’dır.

   EBITDA’nın açılımı “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization” şeklindedir. Dolayısıyla FAVÖK ile aynı anlama gelir.

   FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

   FAVÖK veya EBITDA, bir şirketin kârının; faiz, amortisman ve vergi giderleri çıkarıldıktan sonraki saf halidir. Hesaplanması için önce brüt kâr, amortisman ve FAV giderlerinin belirlenmesi gerekir.

   Aşağıda EBITDA hesaplamasının nasıl yapıldığını görebilirsiniz:

   • İlk adım, şirketin toplam satış gelirlerinden iadeler ve indirimler düşüldükten sonra kalan net kâr miktarını hesaplamaktır. Formül: Brüt Kâr = Satış Geliri – İade ve İndirimler
   • Amortisman, şirketin fiziksel ve maddi olmayan varlıklarının zaman içindeki değer kaybını ifade eder. İtfa ise borçların zaman içinde azaltılmasını kapsar. Bu da FAVÖK hesabına katılması gereken değerler arasında yer alır.
   • Faiz ve vergi giderleri, şirketin finansman maliyetlerini ve devlete ödenen vergileri içerir. İkisinin toplamı da FAVÖK hesaplamasına dahil edilir.
   • Son olarak FAVÖK formülü ise şu şekildedir: FAVÖK = Brüt Kâr – (Amortisman + İtfa + Faiz + Vergi Giderleri)

   FAVÖK Neden Önemlidir?

   FAVÖK, şirketin operasyonel kârlılığını ve finansal sağlamlığını objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Gerçek iş performansını mali etkilerden arındırarak ortaya koyar. Bu yönüyle işletmenin finansal analizinde kritik bir rol oynar.

   EBITDA değeri, şirketin kendi sektörü ve pazarı içerisindeki finansal sağlığını anlamak için kullanılabilir. Yatırımcılar, bu değeri diğer analizlerle birlikte kullanarak yatırım stratejileri için bir rehber niteliğinde değerlendirebilirler.

   FAVÖK Nasıl Yorumlanır?

   FAVÖK veya EBITDA değeri, bir işletmenin finansal sağlığı ve operasyonel etkinliği hakkında yatırımcılara kritik bilgiler sunabilir. Şirketin temel faaliyetlerinden kaynaklanan kârı yansıtarak ürün ve hizmetlerin operasyonel verimliliği hakkında önemli ipuçları verir. Yüksek bir EBITDA değeri, firmanın ana faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek kârlılığın bir işareti olarak değerlendirilebilir.

   FAVÖK ayrıca faiz, vergi ve amortisman gibi maliyet unsurlarını içermediğinden işletmenin nakit akışını ve maliyet kontrolünü daha net bir şekilde yansıtır. Eğer bir işletmenin bu maliyetleri düşükse ve EBITDA değeri yüksekse finansal gücünün ve sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

   FAVÖK değeri, farklı sektörlerdeki şirketlerin operasyonel etkinliklerini ve performanslarını karşılaştırmak için de kullanılabilir. Bu analiz, sektör içindeki pozisyonları ve pazardaki performansları hakkında yatırımcılara daha derin bir kavrayış sağlayabilir.

   EBITDA’nın gösterdiği önemli konulardan biri de işletmenin borç ve finansman durumudur. Yüksek bir FAVÖK değerine sahip işletmeler, borçlarını ödeme konusunda daha güçlü bir pozisyona sahip olabilir. Bu tür bir şirketin mali dayanıklılığının ve risk toleransının daha yüksek olduğu düşünülebilir.

   Yine de yatırımcıların, FAVÖK değerini yorumlarken farklı analizleri ve şirketin sektörü, iş modeli gibi verileri göz önünde bulundurmasında fayda vardır. Diğer finansal metriklerle birleştirildiğinde bu değer; şirketin genel sağlığı, gelecekteki performansı ve stratejik konumu hakkında daha bilinçli ve kapsamlı kararlar almayı sağlayabilir.

   FAVÖK Kaç Olmalı?

   Yatırım kararı verirken ideal bir FAVÖK değeri belirlemek her zaman kolay değildir. Çünkü değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör söz konusudur.

   EBITDA değeri; şirketin sektörü, büyüklüğü, yapısal karmaşıklığı ve pazar konumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla her şirket ve sektör için özelleştirilmiş bir yaklaşımla ilerlemekte fayda vardır.

   Yüksek FAVÖK değerleri genellikle güçlü operasyonel verimlilik ve finansal sağlamlık göstergesi olarak yorumlanabilir. Ancak yatırım kararı alırken dikkate alınması gereken başka önemli unsurlar da vardır.

   Örneğin, şirketin sektördeki rekabet durumu, maliyet yapıları, gelecek büyüme potansiyeli ve makroekonomik koşullar da bu değerlendirmenin bir parçası olmalıdır.

   Bu açıdan yatırım kararlarında EBITDA değeri tek başına yeterli bir kriter olarak düşünülmemelidir. İşletmenin genel mali durumu, borçlanma seviyesi, nakit akışı ve gelecekteki stratejileri gibi diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirilmelidir. Bu türden kapsamlı bir analiz, şirketin mali sağlamlığını ve pazardaki pozisyonunu daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

   FAVÖK Marjı Nedir?

   FAVÖK marjı; “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” değerinin toplam gelire oranıdır. Şirketin her bir satış biriminden ne kadar operasyonel kâr elde ettiğini gösterir.

   EBITDA değerini toplam gelire bölerek hesaplanır. Formülü şu şekildedir:

   • FAVÖK Marjı = (FAVÖK / Toplam Gelir) x 100

   Yüksek bir FAVÖK marjı, şirketin gelirlerinin büyük bir kısmının operasyonel kârdan geldiği ve maliyetlerin etkin bir şekilde kontrol altında tutulduğu şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla bu işletmenin piyasada daha rekabetçi ve mali açıdan sağlam olduğu düşünülebilir.

   FD/FAVÖK Nedir?

   FD/FAVÖK, ifadesindeki FD bölümü finansal borçları ifade eder. Dolayısıyla bu gösterge, işletmelerin borç yönetimini değerlendirmek için kullanılır. Toplam finansal borçların faiz, amortisman ve vergi öncesi kâra bölünmesiyle borcun saf kâra oranını hesaplamak amaçlanır.

   FD/FAVÖK oranı, bir şirketin borçlarını operasyonel kârıyla ne kadar sürede kapatabileceği hakkında fikir verir. Bu oran, özellikle yatırımcılar ve kredi verenler için şirketin borç ödeme kapasitesi ve finansal risk seviyesi hakkında önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

   FVÖK Nedir? FAVÖK ile Farkı Ne?

   FVÖK, Finansman Vergisi Öncesi Kâr anlamına gelir. Bir şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği kârın, finansman giderleri ve vergi öncesi saf hali olarak tanımlanabilir.

   FAVÖK ve FVÖK kavramları arasındaki farklar genel olarak şu şekildedir:

   FAVÖKFVÖK
   Şirketin faiz, amortisman ve vergi hariç operasyonel kârını ifade eder.Şirketin finansman giderleri ve vergi hariç operasyonel kârını ifade eder.
   Operasyonel gelirler ve giderler, faiz ve amortisman hariç tutulur.Operasyonel gelirler ve giderler, finansman giderleri ve vergi hariç tutulur.
   Operasyonel verimliliğin değerlendirilmesi ve sektörel kıyaslamalar için kullanılır.Finansman yapısı ve vergi politikalarının etkisini ölçmek için kullanılır.
   Performans ve kârlılığa odaklanır.Finansal giderler ve vergi yükü etkisiyle daraltılmış operasyonel kârlılığa odaklanır.

    

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.