Dijital Pazarlama Eğitimi Nedir?

   Dijital pazarlama eğitimi bazı ülkelerde üniversitelerde lisans eğitimi kapsamında verilirken; ülkemizde ise ilişkili olduğu fakültelerde müfredata dahil edilmiştir.

   Dijital Pazarlama Eğitimi Nedir?

   Dijital pazarlama eğitiminin ne olduğuna değinmeden önce ilk olarak pazarlamanın ne olduğunu anlamak gerekir. Pazarlama sözlükte; bir malın, ürünün veya bir hizmetin satışını artırmak amacıyla satış elemanları yetiştirme, piyasa durumunu ve gereksinimini saptama, tanıtma, paketleme gibi etkinliklerin tümü olarak tanımlanır. Pazarlama etkinliğinin tarihte 1700’lü yıllarda ortaya çıktığı düşünülse de bir ürünü başka birine satma veya edindirme olayının insanlıkla beraber ortaya çıktığı söylenebilir.

   Bu nedenle pazarlama faaliyeti üzerinde asırların getirdiği birikimler, geliştirilmiş taktikler ve istatistikler bulunmaktadır. Bu bilgi birikimlerine dayanarak paranteze alınacak en önemli başlık doğru ve etkili pazarlamanın, bir ürün veya hizmetin üretilmesiyle değil üretiminden önce başladığıdır.

   Örneğin hazır sermayesi bulunan bir kişi veya grup bu sermayeyi ihtiyaca göre hangi ürünün üretilmesi için harcayacağına karar verir. Bu adımdan sonra alıcı kitlenin tüm sosyoekonomik özelliklerini tespit eder. Ürünün nasıl paketleneceğini, reklam afiş ve ilanlarının nasıl olacağını belirler.

   Maliyet ve kar kapsamında tüm girdi ve çıktıları hesap ederek satış sonucunu analiz eder. Buna benzer birçok çalışmanın genel adı ürün pazarlamasıdır. Etkili pazarlama taktikleri kullanarak yapılan bir ticari faaliyetin hem alıcı hem de üretici açısından karlı sonuçları vardır. Memnuniyet ve tam verim yalnızca bu yolla elde edilebilir yargısı genel geçer bir yargı haline gelmiştir.

   Pazarlama kavramı; asırlar öncesinden beri süregelen geleneksel pazarlama ve teknolojinin ilerleyerek dünyanın küreselleşmesi etkisiyle dijital pazarlama olmak üzere iki farkı kola ayrılmıştır. Geleneksel pazarlama günümüzde küçük ticari faaliyetlerde halen kullanılmaktadır. Etkili yollar geliştirildiği takdirde geleneksel pazarlama satıcıya kar getiren ve doğru alıcıyı bulmasına yarayan bir yoldur. Diğer yandan çağımızın teknoloji ile iç içe yaşaması bir tetikleyici olarak ticari faaliyetlerin neredeyse tümüne dijital pazarlamayı şart kılmıştır.

   Dijital Pazarlama

   Dijital Pazarlama Neleri Kapsar

   Dijital pazarlama etkinliğini kullanan şirket veya kurumsalların sektörlerinde üstünlük elde ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Küçük işletmeler dijital pazarlama yoluyla kendi kulvarlarında rakiplerinin önüne geçerek tüketiciye ulaşma yarışını ön sıralarda bitirirler. Pazarlama faaliyetlerinin dijitalde etkisini gösterebilmesi için şirketler veya kurumsallar bu alanda profesyonellerle çalışmak isterler. Sanal dünyada kusurlu bir iş yapmak isim veya markanın itibarını doğrudan zedeler. Bu nedenle dünyada dijital pazarlama alanında lisans eğitimleri ve sertifika programları verilir. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmalar günden güne önem kazanmaktadır.

   Dijital Pazarlama Eğitimi

   Bir markanın veya şirketin, sektörde fark yaratması ve potansiyel alıcı kitlesine daha rahat ulaşmasında dijital pazarlama eğitimi önemli bir avantaj sağlar. Şirket ve kurumlar bu stratejilerin doğru geliştirilip uygulanması için eğitimli ve tecrübeli kişilerle çalışmak ister. Bundan bağımsız olarak küçük bir marka kuran bir kişi piyasa düzeyinde kendi ismini büyütmek için tek başına dijital pazarlama için gerekli eğitimleri alarak uygulamaya geçebilir.

   İnternette ve mobil eğitim uygulamalarında dijital pazarlamayla ilgili teorik bilgilere temel düzeyde ulaşabilmek mümkün. Bu eğitim programları kişinin kendi azmiyle belirli bir düzeye gelebilir fakat tecrübe aktarımı kısıtlı kalacaktır. Dijital pazarlama eğitimi bazı ülkelerde üniversitelerde lisans eğitimi kapsamında verilirken; ülkemizde ise ilişkili olduğu fakültelerde müfredata dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra özel kişi veya akademiler tarafından sertifika programları düzenlenerek dijital pazarlama eğitimi verilmektir.

   Şunu bilmek gerekir ki çoğu eğitim programında olduğu gibi dijital pazarlama eğitimi de hem teorik hem pratik uygulamalı bir eğitimdir. Alınan dersler teorik anlamda ne kadar kapsamlı olsa da uygulamaya geçmedikçe deyim yerindeyse staj yapmadıkça dijital pazarlama uzmanı olunamaz.

   Dijital Pazarlama Eğitimi İçeriği

   Dijital Pazarlama Eğitimi

   Eğitim kapsamında öncelikle dijital pazarlamanın önemi ve gerekliliği tartışılır. Dijital pazarlamanın yolları ve kanalları öğrenilir. Bunların etkili kullanımı için teknoloji ve sosyal medya kullanımını geliştirmek gereklidir. Dijital pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur ve uygulanır eğitimin kilit noktasını oluşturur. Şirketler ve ticari faaliyette bulunan tüm işletmeler için en önemli konu kar-zarar oranlarıdır. Bu nedenle dijital pazarlama bir şirkete ne kadara mal olur konusu ve pazarlama uzmanının yapacağı diğer hesap istatistikleri eğitim içeriği kapsamında değerlendirilir.

   Dijital Pazarlama Eğitimi Neden Önemlidir?

   Bir şirket veya marka piyasada kabul görebilmek için kendisini her alanda geliştirmelidir. Dijital ise farkınızı en etkili şekilde gösterebileceğiniz sahadır. Bu alanda geri kalmak demek günden güne sektörde sönmek ve rakiplerinizin arkasında kalmak demektir.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.